Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Μέλη

Πρόεδρος

Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι ο κος Σκουλούδης Μενέλαος

Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι η κα Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα

Τα μέλη του Δ.Σ. της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι οι:

 1. Μακατουνάκης Νικόλαος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Τυλίσου με αναπληρωτή την Χορταριά Συραγώ, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας
 2. Ζαϊμάκης Εμμανουήλ , Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Πελαγίας, με αναπληρωτή του τον Κλινάκη Απόστολο, Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας
 3. Καφετζάκη Μαρία (προισταμένη 1ου Νηπ/γείου Γαζίου), με αναπληρώτρια τη Ραχώνη Βασιλική, προϊσταμένη του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας
 4. Στρατάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, με αναπληρωτή του την Πετροπούλου Σπυριδούλα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου -3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου
 5. Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρώτρια αυτής την Λυρώνη Χρύσα, Δημοτική Σύμβουλο
 6. Βίστης Εμμανουήλ , Δημοτικός Σύμβουλος , με αναπληρωτή αυτού τον Πατεράκη Εμμανουήλ , Δημοτικό Σύμβουλο
 7. Μερονιανάκης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος , με αναπληρωτή αυτού τον Κουβίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο (υποδείχτηκαν από την παράταξη της μειοψηφίας)
 8. Καμαρίτη Πέρη , Δημότισσα , με αναπληρωτή αυτής τον Δρακάκη Μιχαήλ, Δημότη (υποδείχτηκαν από την παράταξη της μειοψηφίας)
 9. Σκουλούδης Μενέλαος, δημότης με ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του νομικού προσώπου, με αναπληρωτή αυτού τον Ρασούλη Νικόλαο, δημότη
 10. Μαζαράκη Ευγενία, δημότισσα, με αναπληρώτρια αυτής την Μελαμπιώτη Μαρία, δημότισσα
 11. Ξυλούρη Ελένη, δημότισσα – χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου , με αναπληρώτρια αυτής την Παγκάλου Μαρία, δημότισσα
 12. Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας, δημότης , με αναπληρωτή αυτού τον Λυδάκη Δημήτρη, δημότη
 13. Κοκοβάκης Εμμανουήλ, δημότης , με αναπληρωτή αυτού τον Παχάκη Ελευθέριο, δημότη

Σύνθεση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Με την 57/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Μαλεβιζίου με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 13/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

 • Δύο (2) διευθυντές/ντριες, εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, με τους αναπληρωτές τους
 • Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών
 • Μία/ένας (1) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον/την αναπληρωτή/τρια του, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Εννέα (9) μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους. Μέλη είναι ο Δήμαρχος, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογη με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Από τα παραπάνω μέλη 9 (εννέα) μέλη :

Α) Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. (άρθρο 240 παρ.1 ν.3463/06)

Β) Τρία (3) εκ των μελών , πρέπει να είναι γυναίκες (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000)

 

Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λήγει αυτοδίκαια την 29 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α’ /6.10.2023).

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

 

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Δ.Σ._Α΄ΒΑΘΜΙΑ_2024 302 KB
Top