Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Μέλη

Πρόεδρος

Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι ο κος Σκουλούδης Μενέλαος

Τα μέλη του Δ.Σ. της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι οι:

 1. Κουγιουμτζή Ζαχαρία, με αναπληρωτή τον Κανακάκη Δημήτριο.
 2. Ζαϊμάκη Εμμανουήλ, με αναπληρωτή τον Κλινάκη Απόστολο.
 3. Καφετζάκη Μαρία, με αναπληρώτρια τη Ραχώνη Βασιλική.
 4. Στρατάκης Εμμανουήλ, με αναπληρωτή του την Μαρή Ειρήνη.
 5. Σκουλούδης Μενέλαος, με αναπληρωτή τον Κασσωτάκη Εμμανουήλ.
 6. Λυρώνη Χρύσα, με αναπληρωτή τον Φραγκιαδάκη Ευστράτιο.
 7. Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ, με αναπληρώτρια τη Βογιατζή Μαρίνα.
 8. Τζεδάκη Ευαγγελία, με αναπληρώτρια την Μαστοράκη Ελένη.
 9. Ξυλούρη Ελένη, με αναπληρώτρια την Πάγκαλου Μαρία.
 10. Κατσακός Δημήτριος, με αναπληρώτρια την Σπανακάκη Ειρήνη.
 11. Μακατουνάκης Νίκος, με αναπληρωτή τον Πλαϊτη Στυλιανό.
 12. Παντερής Γεώργιος, με αναπληρωτή τον Σαρρή Νικόλαο.
 13. Μαζαράκη Ευγενία, με αναπληρώτρια την Κουτζούκου Αθηνά

Σύνθεση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Με την 325/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Μαλεβιζίου με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 13/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

 • Δύο (2) διευθυντές/ντριες, εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, με τους αναπληρωτές τους
 • Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών
 • Μία/ένας (1) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον/την αναπληρωτή/τρια του, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Εννέα (9) μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους. Μέλη είναι ο Δήμαρχος, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογη με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Ανασυγκρότηση Δ.Σ. της Α΄ βάθμιας Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», λόγω δήλωσης παραίτησης τακτικού μέλους

Με την 186/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε Α) Αποδοχή παραίτησης της Μαγδαληνής Επταμηνιτάκη από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π. «Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», καθώς και από τη θέση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την δήλωση παραίτησης της ίδιας.
Β) Ορίζει νέο τακτικό μέλος στη θέση της Μαγδαληνής Επταμηνιτάκη, τον Μενέλαο Σκουλούδη, δημότη.

Θητεία

Η θητεία των μελών της σχολικής επιτροπής ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. Συνήθως ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση της νέας σχολικής επιτροπής.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής επιτροπής μαζί με τους αναπληρωτές τους τα οποία είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου ή της κοινότητας.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Top