Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Προκήρυξη πρόσληψης 1 (μία) θέση καθαρίστριας-στή με σύμβαση μίσθωσης έργου  διάρκειας 10 (δέκα) μηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020, στο νεοσύστατο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

24 Ιουλίου, 2019

Γάζι, 22/07/2019
Αριθ. Πρωτ:  437

   Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου, με την με αρ. 44/2019 απόφασή της,  προκηρύσσει 1 (μία) θέση καθαρίστριας-στή με σύμβαση μίσθωσης έργου  διάρκειας 10 (δέκα) μηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020, στο νεοσύστατο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Ο αριθμός των  αιθουσών είναι δώδεκα (12). Δύο (2) είναι στην Αγία Μαρίνα και πέντε (5) κλασσικό και πέντε (5) ολοήμερο είναι στην οδό Ξενοπούλου (παράρτημα).

  Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου οδό Μενελάου Λουντέμη 11 Αγία Μαρίνα, Τσαλικάκι, από την Τρίτη 23/07/2019 έως την Παρασκευή   26/07/2019 και ώρες 09:00 π.μ – 12:00 π.μ., και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

   1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (προτεραιότητα δίνεται στις μονογονεϊκές οικογένειες έναντι των πολύτεκνων οικογενειών. Απαραίτητη η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού)

2)  Εντοπιότητα

3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

4) Εκκαθαριστικό Εφορίας 2018

5) Κάρτα ανεργίας

6) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η ικανότητα των ιδίων για την άσκηση των  καθηκόντων και β) αναλαμβάνεται η υποχρέωση μετακίνησης μεταξύ των δύο κτιρίων.

   Ο έλεγχος των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω θέση, θα γίνει στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου, την Παρασκευή   26/07/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Το παρόν θα αναρτηθεί στην είσοδο του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

                                                                                                    Η πρόεδρος

Φραντζεσκάκη Άννα

Τελευταία τροποποίηση: 24 Ιουλίου, 2019

Top