Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

22 Ιανουαρίου, 2020

Γάζι, 16/01/2020
Αριθ. πρωτ: 16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 1

    Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020   και ώρα 13:45 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010).

 1. Αποδοχή δωρεάς σε 2ο-3ο ΔΣ Γαζίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από Τράπεζα Ελλάδος.
 2. Εξέταση αιτήματος 1ου Νηπ. Αγ. Μαρίνας για έκτακτη χρηματοδότηση.
 3. Εξέταση αιτήματος 1ου-2ου Νηπ. Κρουσώνα για έκτακτη χρηματοδότηση.
 4. Εξέταση αιτήματος 1ου ΔΣ Αγ. Μαρίνας για έκτακτη χρηματοδότηση.
 5. Εξέταση αιτήματος ΔΣ Φόδελε για έκτακτη χρηματοδότηση.
 6. Εξέταση αιτήματος Πολιτ. Σύλλογο Τυλίσου για παραχώρηση χρήσης χώρου  ΔΣ Τυλίσου
 7. Εξέταση αιτήματος Πολιτ. Εξωρ. Συλλόγου Δειλινών για παραχώρηση χρήσης χώρου σε 2ο-3ο ΔΣ Γαζίου
 8. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση χρήσης χώρου σε 1ο ΔΣ Γαζίου
 9. Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο ΕΠΑΦΟΣ.
 10. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής για κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
 11. Αποδοχή δωρεάς σε 1ο ΔΣ Γαζίου από σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

  Η   Πρόεδρος

       Επταμηνιτάκη Μαγδαληνή

Τελευταία τροποποίηση: 22 Ιανουαρίου, 2020

Top